262

سه سالشه بهش میگم:

- دلم درد می‌کنه

+ خب برو بخواب

- مگه الان شبه بخوابم؟

+ خب برو قوقوله بخواب!

.

› قیلوله :)))

11:26 | Tuesday 02 Mordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |