در آمریکا چه گذشت.. (1)

پس از ورود کلمب به قاره‌ی آمریکا؛

کلمب در خاطراتش نوشته است:«همین که به اولین جزیره سرزمین جدید رسیدم، عده‌ای از بومیان را اسیر کردم تا قدرتم را به آنان نشان دهم.» او و یارانش همه‌ی بومیان بالای 15 سال جزیره‌ی کیکائو در آمریکای مرکزی را مجبور کردند تا هر سه ماه، مقداری طلا جمع‌آوری کرده و به کلمب تحویل بدهند و به جای آن حلقه‌ای مسی به گردنشان آویزان کنند. آنگاه هر سرخ پوست بالای 15 سالی که گردنش فاقد حلقه‌ی مسی بود را جریمه‌ می‌کردند. به این طریق که یک دستش را قطع می‌کردند تا از خون‌ریزی بمیرد. 

آن‌ها از روش‌هایی مانند آنچه در فوریه‌ی 1643 در منهتن جنوبی به ذهن برخی از نظامیان اروپایی رسید برای برخورد با سرخ پوستان استفاده می‌کردند. مانند: قطعه قطعه کردن فرزندان شیرخوار با شمشیر و در آتش انداختن آن‌ها مقابل چشمان مادرانشان و یا انداختن زنده بچه‌ها به رودخانه که در این صورت اگر مادری برای نجات فرزندش به رودخانه می‌رفت، نظامیان مانع خروج مادر از آب می‌شدند تا او هم با فرزندش در آب غرق شوند.

بدین ترتیب، کورتز که از پیروان کلمب بود، در سال 1519 با هفتصد نفر از یاراتش، به مناطق میانی آمریکا قدم گذاشت در حالی که جمعیت بومیان آن منطقه به 25 میلیون نفر می‌رسید. آن‌ها موفق شدند یک قرن بعد (1605) جمعیت بومیان آن منطقه را به یک میلیون نفر کاهش دهند. و طی یک قرن پس از ورود اروپایی‌ها به قاره‌ی آمریکا، 75 میلیون سرخ‌پوست، جای خود را به 240 هزار مهاجر اروپایی دادند.

17:24 | Tuesday 02 Mordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |