دریافت کد گوشه نما

264

اگه میخواید انقلابی روشنفکر باشید

انقدی روشن نشید، که انقلابی‌گری‌تون فیوز بپرونه!

.

› میگه به ما چه مربوطه که وضعیت مالی و خرج و مخارج مسئولین کشور چطوره،

چرا تو زندگی خصوصی مردم دخالت می‌کنید؟ :|

› بپا عقب عقب که میری از اون ور بوم نیفتی!

01:13 | Thursday 04 Mordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |