265

میگه

اگه محرم نامحرم

یا تفاوت بین خانم‌ها و آقایون

وجود نداشت،

بازم حجاب لازم بود؟!

.

› ؟!

01:42 | Thursday 04 Mordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |