267

کاش بشه از کلاس فردا معافم کنن.

واقعا هیچ‌جوره براش کشش ندارم.

.

› نه جسمی، نه روحی.

23:49 | Friday 05 Mordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |