270

به عنوان بزرگ‌ترین ترس مادی‌م
می‌تونم به ترس از فضای گودال طورِ سیاهی که انتهاش نامعلومه اشاره کنم!
خصوصا گودال آبی.
.
› فوبیاش انقده شدیده که عکسشم نمی‌تونم ببینم!
07:07 | Tuesday 09 Mordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |