دریافت کد گوشه نما

271

- دوست دارید بریم کدوم صحن؟

+ نمیدونم.

- پس بریم گوهرشاد.

+ بریم.

.

› اولین مکالمه بعد از عقدمون :)

› امروز، حرم :)

11:10 | Monday 22 Mordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |