دریافت کد گوشه نما

273

تخصص زیادی پیدا کردم

در زمینه تراشیدن استرس

برا خودم

.

› عادت خیلی مزخرفیه.

› چاره لازمیم..

23:53 | Thursday 25 Mordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |