دریافت کد گوشه نما

274

تو پاداش کدوم کار خوب زندگیمی؟

12:51 | Friday 02 Shahrivar 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |