276

اطمینان قلبی 
و آرامش
در هر شرایطی..
.
› شاید بارزترین ویژگی مستر
که بعد عقد خیلی منو جذب خودش کرد
› فارغ از تموم خوبی‌های دیگه‌ش..
› بعد تاهل فهمیدم چقد معیار مهمیه.
21:32 | Sunday 11 Shahrivar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |