279

صبح فقط یه دستی به سر و روی خونه کشیدم

چنتا لباسو انداختم ماشین و اتو کردم  

چهار ساعتم رفتم بیرون و کلاس و اومدم

الان دیگه نای غذا درست کردن واسه مسترو ندارم 

اونوقت چجوری بعضیا هم کارمندن هم خونه‌دار بعد میخوان به هردو کار خوب برسن؟ :|

.

› به خود رسیدن بعدشم که بماند!

› نمیگم هردو باهم نمیشه. میشه، اما وحشتناک سخته. 

› انقدی که به نمیشه میل می‌کنه.

12:32 | Wednesday 14 Shahrivar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |