283

هدف از مطالبه‌ی حقوق زنان

راضی کردن غربی‌ها نباشد. 

.

› حضرت آقا.

20:56 | Sunday 18 Shahrivar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |