285

گفته لتسکنوا الیها

ولی حال بد روحی که ناشی از اشتباهات خودت باشه رو

همسرت هم نمی‌تونه آروم کنه!

.

› انسانی که همیشه تنهاست :)

00:30 | Thursday 22 Shahrivar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |