دریافت کد گوشه نما

286

چی بگم از مصائب ارتباط گرفتن با جاری!
.
› :\
16:16 | Thursday 22 Shahrivar 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |