دریافت کد گوشه نما

288

میگه اینکه میگن به جای عزاداری پول رو خرج کمک به فقرا کنید،

مثل این می‌مونه که بگن دانشکده‌های علوم پزشکی رو تعطیل و پولش رو خرج درمان بیماران کنید.

22:02 | Thursday 22 Shahrivar 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |