289

خانومه محجبه
میگه پسرم خیلی سفت و سخت مقیده 
نماز اول وقت و روزه‌‌ش هیچوقت ترک نشده
مدام تو هیئتاست و..
موردی واسه ازدواج از دوستاتون سراغ ندارید؟
میگم چطور دختری می‌خوان؟
میگه چادری نمی‌خواد، رو خوشگلی‌ش هم خیلی خیلی حساسه.
حالا مقیدم باشه!
.
› تو دلم گفتم مورد داشتمم بهت معرفی نمی‌کردم.
› چی به سر قشر مذهبی‌مون اومده؟!
11:13 | Friday 23 Shahrivar 1397
هنر آن است که بمیری
پیش از آنکه بمیرانندت..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |