دریافت کد گوشه نما

290

کلیک

.

› ... همه را به کیش خود پندارد..

› انصافاً ما چی‌ میگیم شما چی میگید؟

22:19 | Saturday 24 Shahrivar 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |