290

کلیک

.

› ... همه را به کیش خود پندارد..

› انصافاً ما چی‌ میگیم شما چی میگید؟

22:19 | Saturday 24 Shahrivar 1397
هنر آن است که بمیری
پیش از آنکه بمیرانندت..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |