دریافت کد گوشه نما

291

حس کردم پوستم کنده‌ست.
.
› درسا رو دیدنی
12:36 | Saturday 07 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |