دریافت کد گوشه نما

294

«هر طور عادت بدی، همون میشه.»

.

› نکته‌ای که بهش اعتقاد نداشتم و حالا دارم.

› در برخورد با آقایون.

› یه طوری نشه که از دوست داشتن زیاد، همه کارهارو خودتون به عهده بگیرید تا نشون بدید از پسش برمیاید.

› گاهی بخشی از مسئولیت رو به همسرتون بسپارید یا اگه داوطلبانه کارو به عهده گرفت نگید نه، شما برو من هستم!

› کار که میگم کارای داخل خونه‌ست. 

› بیرون که بماند..

11:12 | Monday 09 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |