296

نمیدونم شاید خیلی بده که وقتی مستر نیست،
با این قبیل مشکلات مدام دستپاچه و نگرانم.
.
› فقط حضورش همه‌ی آرامشه.
› که فعلا نیست :(
08:03 | Tuesday 10 Mehr 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |