302

ما اگه به چیزی اعتراض کردیم،

بدونین منفعت شمام توشه :)

.

› که ما چون دزدیم نمیخوایم FATF تصویب شه!

› خواهید فهمید.. اما دیر..

13:36 | Sunday 15 Mehr 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |