دریافت کد گوشه نما

302

ما اگه به چیزی اعتراض کردیم،

بدونین منفعت شمام توشه :)

.

› که ما چون دزدیم نمیخوایم FATF تصویب شه!

› خواهید فهمید.. اما دیر..

13:36 | Sunday 15 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |