304

خودتونو دوست داشته باشید.

.

› نه مث حرفای کلیشه‌‌ 

› واقعا.. و به اندازه.

› جلو همسرتون به درد می‌خوره :)

18:02 | Wednesday 18 Mehr 1397
هنر آن است که بمیری
پیش از آنکه بمیرانندت..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |