دریافت کد گوشه نما

موقت

جز مواقع خاص و خیلی مهم
ازتون درخواست دعا نکردم
.
› لطف می‌کنید اگه دعامون کنید..
09:57 | Thursday 19 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |