306

بریم که هدیه بسازیم واسه کوچولوهای عراقی :)

.

› قسمت شد رفتیم، می‌بریم. نرفتیم، میفرستیم.

› درهرحال واسطه محبت و وحدتیم.

› به کوری چشم استکبار..

18:28 | Thursday 19 Mehr 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |