دریافت کد گوشه نما

308

- خب دیگه من برم برنجو بذارم واسه ناهار.

+ باشه.

.

› انتظار میره دیالوگ اول این مکالمه‌ی تلفنی با مستر، من باشم.

› که خب در نود و نه درصد مواقع مستره!

› :|

19:55 | Friday 20 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |