309

اولین اسمی که به ذهنم اومد اینجا بنویسم مستر بود.
اما تکراریه.
اسم دیگه‌ای هم که لوس نباشه و البته ابهت داشته باشه (مرده و ابهتش!) به ذهنم نمیرسه.
.
› شما چطور؟
03:02 | Saturday 21 Mehr 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |