دریافت کد گوشه نما

309

اولین اسمی که به ذهنم اومد اینجا بنویسم مستر بود.
اما تکراریه.
اسم دیگه‌ای هم که لوس نباشه و البته ابهت داشته باشه (مرده و ابهتش!) به ذهنم نمیرسه.
.
› شما چی؟
03:02 | Saturday 21 Mehr 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |