321

میگه:

مردها ذاتا غمگین‌اند، مگر اینکه به خاطر چیزهایی که به دست می‌آورند شاد شوند؛

و زن‌ها ذاتا شادند، مگر اینکه به خاطر چیزهایی که از دست می‌دهند غمگین شوند..

.

› بهش میگم ما اینطوریم یعنی اصل همینه؟ 

› نمیدونم..

18:20 | Tuesday 22 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |