322

«آزادی در نفی همه ی تعلقات است، جز تعلق به حقیقت، که عین ذات انسان است.

وجود انسان در این تعلق است که معنا می گیرد و بنابراین؛

آزادی و اختیار انسان، تکلیف اوست در قبال حقیقت،

نه حق او برای ولنگاری و رهایی از همه ی تعهدات.»

.

› همیشه ترکیب قراردادن کلماتشون کنار هم زیبا و متفاوت بوده. 

طوری که انگار اولین مرتبه ست که اون مفهوم رو میشنوی..

› شهید آوینی.

10:51 | Wednesday 23 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |