323

تحمل سختیِ نداری، با امید به آینده و پیشرفت،

لذت بی نظیری داره که، 

غنای کامل مالی هیچوقت اونو نداره :)

.

› ارتباط ماده دوپامین با لذت! + :)

13:21 | Wednesday 23 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |