325

کارد و چنگال دم دستی
کارد و چنگال میهمان
پیش دستی دم دستی
پیش دستی میهمان
نمکدان دم دستی
نمکدان میهمان
.
.
› جلو یه مهمون دم دستی
› جلو یه مهمون دیگه، ظرف میهمان
› زندگی ریاکارانه..
00:50 | Friday 25 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |