326

خانواده خودت

خانواده همسرت

خود همسرت

.

› هیچ گردش گلایه ای نباید بین این سه شکل بگیره!

› و هشتاد درصد این مسئولیت فقط به عهده توعه

› واقعا آسون نیست! 

13:04 | Friday 25 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |