327

مث اینکه خوب منظورمو نرسوندم
پست قبل اینو میگه که
.
از خانواده همسرت دلخور شدی جلو همسرت و خانواده خودت بروز ندی
از خانواده خودت دلخور شدی جلو همسرت و خانواده همسرت بروز ندی
از همسرت دلخور شدی جلو خانواده همسرت و خانواده خودت بروز ندی
.
› نوعی از تنهایی که زمان مجردی وجود نداره :)
› البته که بسته به آدم ها شرایط متغیره.
07:12 | Saturday 26 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |