331

میگه بهجت و انبساط خاطر

با زور زدن برای شادی فرق داره

.

› اولی نتیجه‌ی ذکره،

› دومی افسردگی

23:14 | Wednesday 30 Aban 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |