332

یا‌ چشم بپوش از من و از خویش برانم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

14:11 | Thursday 01 Azar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |