336

اینکه تا وقتی نداریش فک میکنی چه آش دهن سوزیه و بعد که داریش میبینی اون نیست
خاصیت خواسته های دم دستیه
.
› باز کردن کامنتای وبمم از همین دسته!
.
› پاییزی شدیم :)
17:40 | Sunday 04 Azar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |