348

آن میوه‌ای که فاطمه آن را طلب نمود

چون باب میل اوست، شد آن میوه تاجدار..

21:59 | Friday 30 Azar 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |