359

یه بار به بچه ش که به شدت بد دارو و سخت سرما خورده ست

گفته الان وقت دارو نیست که، نماز بخونیم بعدش..

نتیجه: چند وقته بچه صدای اذانو که میشنوه، میزنه زیر گریه!

.

› یه بازیایی هم بود قبلنا، صدایی رو میشنیدی باید میکشتی، وگرنه میکشتنت!

12:13 | Thursday 06 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |