363

ماییم که بی‌قماش و بی‌سیم خوشیم

در رنج مرفهیم و در بیم خوشیم..

23:29 | Monday 17 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |