364

از ساعت نه صبحه دارم آماده میشم که برم مشهد
حالا که بالاخره آماده‌م نا نمونده برام که دو قدم برم تا جا اتوبوسا.
.
› دائم انقد برا حاشیه انرژی میذارم که از اصل می‌مونم.
13:18 | Wednesday 19 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |