368

اگه پیش فرض تعیین بزرگی اعداد تو ذهن ما اقتصادی نبود

الان باید از بزرگی عدد 615،149،127 مینشستم و زار میزدم.

.

› سِنم، به ثانیه، تا این لحظه..

13:24 | Monday 24 Dey 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |