دریافت کد گوشه نما

121

هندونه‌ی بیست تومنی رو باید با وضو خورد :|

01:54 | Thursday 24 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |