دریافت کد گوشه نما

122

که دنیای امروز دنیای گفتمان‌‌هاست، نه دنیای موشک‌ها آره؟!
کلیک
.
› ساده‌لوحانه‌ست که مشکلات کشور رو به بودجه‌ی نظامی ربط بدیم.
یه چیزی از ساده‌لوحی هم اونورتر.
15:02 | Thursday 24 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |