دریافت کد گوشه نما

123

ولی اینکه اکثر استوریامو ازش هاید میکنم ضعف بزرگیه :(

.

›  گفتن برو خداتو شکر کن که همه رو هاید نمیکنی تا فقط اون ببینه استوریاتو! 

16:27 | Thursday 24 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |