دریافت کد گوشه نما

131

روباها یه جوری نزدیکن که فکر کردم باز یکی* داره مسخره بازی درمیاره.

.

› *برمیاد از خیلیاشون :|

20:45 | Saturday 26 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |