دریافت کد گوشه نما

132

گفته حَیَّینْ،

اَو مَیِّتَینْ..
21:02 | Saturday 26 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |