دریافت کد گوشه نما

137

درسته قبولش ندارم اما از سیاه لشکر یه میلیون فالوورش که هستم.
.
› خود همین یه تاییده.
11:56 | Monday 28 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |