دریافت کد گوشه نما

149

کتاب تاریخ معاصر میخواستم بهم معرفی کرد.
تحقیق کردم میبینم نویسنده‌ش کاملا چپ‌گراست.
.
› مشکل اصلی تو خوندن تاریخ همینه.
› نمیشه به خیلی از نویسنده‌ها اعتماد کرد.
12:24 | Wednesday 30 Khordad 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |