157

حوصله مراسم امشبو ندارم.

در واقع حوصله‌ی زلم زیمبوها و آراسته موندن و الکی خندیدن به روی مردمو

‌اونم سه هزار نفر!

.

› هیجده میلیون دادن خواننده دعوت کردن :|

› میشد جای بهتری هزینه کرد.

14:39 | Thursday 31 Khordad 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |