دریافت کد گوشه نما

159

اگه بدونید چقد تا مرز کامنت گذاشتن میرم،

و حتی متن رو هم مینویسم،

ولی مقاومت میکنم و منصرف میشم.

.

› که نمیدونید :)

01:02 | Friday 01 Tir 1397
هیچ اگر سایه پذیرد،
ما همان سایه‌ی هیچیم..
طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |