168

از اولم کار اشتباهی بود.

.

› اسمم لو رفت. 

› امیدوارم بیشتر از این نشه.

21:41 | Saturday 02 Tir 1397
کتابِ درحالِ خواندن:

طراح قالب: عرفان قدرت گرفته از بلاگ بیان |